LEGAL MANAGER/Bank we Wrocławiu

LEGAL MANAGER/Bank we Wrocławiu

  • Data dodania:Maj 9, 2019
  • Można aplikować do: Sierpień 29, 2020
  • Wyświetleń: 88
0 Aplikacji
  • Rodzaj umowy Pełny etat
Wrocław, Polska
Treść ogłoszenia

LEGAL MANAGER/Bank weWrocławiu

Obowiązki:
– zarządzanie zespołem radców prawnych i aplikantów – 8 osób
– doradztwa prawne i koordynowanie doradztwa świadczonego przez członkówTwojego zespołu
– współtworzenie narzędzi ograniczania ryzyka prawnego
– bieżącą obsługę prawną banku, udział i doradzanie w projektach biznesowych iregulacyjnych, sporządzanie projektów umów, przygotowywanie opinii prawnych,opracowywanie regulacji wewnętrznych, udział w negocjacjach z klientami ikontrahentami Banku
– kontakty i korespondencję z jednostkami organizacyjnymi Banku i instytucjamizewnętrznymi

– zastępstwo procesowe

Forma współpracy – umowa o pracę plus system premiowy

Firma zapewnia niezbędne narzędzia pracy, pakiet szkoleniowyi rozwojowy.

Wymagania :
– wykształcenie wyższe prawnicze
– uprawnienia radcy prawnego (konieczne)
– min. 4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku radcy prawnego wdepartamencie prawnym instytucji finansowej lub w kancelarii prawnej zajmującejsię obsługą takich instytucji
– min. 2 lata doświadczenia menadżerskiego w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem
– doświadczenie z bankowością detaliczna (doskonała znajomość produktów -warunek konieczny)
– dobra znajomość prawa cywilnego, a w szczególności prawa bankowego, regulacjikonsumenckich oraz prawa nowych technologii
– biegły język angielski w mowie i piśmie

CV w języku angielskim proszę przesyłać na adres: malgorzata.cysewska@partner.antal.pl

z wybranymi/wszystkimi klauzulami RODO:

[zgoda na 1 rekrutacje]

Niniejszym wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych przez Antal sp. z o.o. z siedzibą w weWrocławiu (53-413), ul. Gwiaździsta 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców podnumerem KRS: 0000105676 w celu prowadzonej rekrutacji. Równocześnie oświadczam,że:

1. Zdaję sobie sprawę, że mojedane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesów rekrutacji, naktóre wyrażona została przeze mnie zgoda lub do momentu odwołania przedmiotowejzgody, z tym zastrzeżeniem, że zakończeniu rekrutacji bądź odwołaniu zgody danemogą być dalej przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowijak i tych przysługujących podmiotowi, którego dane dotyczą, przeciwkoadministratorowi.

2. Zdaję sobie sprawęudzielenie przeze mnie zgody jest dobrowolne

3. Przyjąłem do wiadomości, żewycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: mail@antal.pl;”

[zgoda na wiele rekrutacji]

Wyrażam zgodę na przetwarzaniemoich danych osobowych przez Antal sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu(53-413), ul. Gwiaździsta 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numeremKRS: 0000105676 w celu przyszłych rekrutacji. Oświadczam, że zdaję sobiesprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, żewycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: mail@antal.pl

[zgoda marketingowa] Wyrażamzgodę na otrzymywanie od Antal sp. z o. o. za pomocą środków komunikacjielektronicznej informacji handlowej (w szczególności dotyczącymi rynkurekrutacji, e-booki, raporty, zaproszenia na warsztaty, materiały związaneEmployer Branding etc.) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również naużycie przez Antal sp. z o. o. urządzeń końcowych oraz automatycznych systemówwywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku