Prawnik w Departamencie Prawnym-Noble Securities S.A.

Prawnik w Departamencie Prawnym-Noble Securities S.A.

 • Data dodania:Sierpień 12, 2019
 • Można aplikować do: Sierpień 24, 2019
 • Wyświetleń: 15
0 Aplikacji
 • Rodzaj umowy Pełny etat
Warszawa, Polska
Treść ogłoszenia

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze (praca magisterska z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego lub handlowego),

 • mile widziane ukończenie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej,

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa, w szczególności instytucji prawa cywilnego i prawa spółek, a także stanowisk KNF z zakresu funkcjonowania firm inwestycyjnych, 

 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu rynku kapitałowego dotyczących emisji i obrotu instrumentami finansowymi, w tym praw i obowiązków emitentów oraz posiadaczy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, jak również świadczenia przez firmy inwestycyjne usługi oferowania instrumentów finansowych,

 • wskazana znajomość regulacji i zagadnień z obszaru MiFID II,

 • samodzielność, dokładność i sumienność,

 • probiznesowe podejście do zagadnień z uwzględnieniem zasad compliance,

 • odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone obowiązki,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • doświadczenie w pracy instytucji finansowej lub kancelarii prawnej  będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie książki procedur domu maklerskiego,

 • prowadzenie korespondencji z sądami, organami administracyjnymi, urzędami i instytucjami,

 • monitorowanie zmian przepisów prawa i przygotowywanie informacji wewnętrznej dotyczącej zmian legislacyjnych odnoszących się do rynku kapitałowego,

 • opiniowanie dokumentacji klientów, w tym zagranicznych, w szczególności z zakresu spadków, oraz zabezpieczenia wierzytelności,

 • analiza projektów aktów prawnych pod kątem ich wpływu na działalność domu maklerskiego,

 • sporządzanie i zmiana regulacji wewnętrznych w związku ze zmianami przepisów prawa i potrzebami domu maklerskiego,

 • prawna analiza możliwości przeprowadzenia przez dom maklerski projektu, w tym z obszaru corporate finance,

 • przygotowywanie umów z potencjalnymi klientami o świadczenie usług przez dom maklerski,

 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektów realizowanych przez dom maklerski, w tym z obszaru corporate finance (np. wybranych części dokumentów ofertowych, zgód korporacyjnych, wniosków i notyfikacji wymaganych przepisami prawa),

 • opiniowanie materiałów reklamowych związanych z ofertami instrumentów finansowych lub innymi usługami świadczonymi przez dom maklerski,

 • przygotowywanie i opiniowanie uchwał organów emitenta dotyczących emisji instrumentów finansowych,

 • przygotowywanie wewnętrznych regulacji i zgód związanych z pracą departamentu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • zdobycie cennego doświadczenia,

 • pakiet socjalny w tym prywatną opiekę medyczną z możliwością objęcia opieką medyczną członków rodziny oraz kartę Multisport Benefit System.